Údržba

Cena od 650 Kč/m2 na realizaci napínaných podhledů včetně montáží

Návod na použití napínaných stropů

1

Napínané stropy se musí používat v přísném souladu dle teplotních norem pro folie PVC od  0 do +50 °C, pro textilie - od -35 do +50 °C.

Je zakázaná samostatná manipulace: stavební úpravy, demontáž, samostatné úpravy stropního plátna (např. instalace kouřových čidel, změna konstrukce napínaného stropu a odčerpávání vody v případě vytopení).
V případě poškození nebo deformace stropní konstrukce, se obraťte  na montážní společnost.
Žárovky se musí vybírat s ohledem na maximálně možnou výkonnost: halogenové - 35W, klasická žárovka - 60 W. Pří výběru svítidel, všechny zahřívací přístroje, nacházející se v bezprostřední blízkostí napínaného podhledu, musí být izolovány zvláštními stínidly, platformami aj.
Připojení svítidel, a jejích výměna musí být prováděná kvalifikovaným elektrikářem v souladu s požadavky na instalaci těchto přístrojů* 
Nedoporučuje se: barvení, natírání napínaných podhledů, házení předmětů, dotýkat se ostrými a řeznými předměty. Při znečištění napínaných podhledů se nedoporučuje používat agresivní mycí prostředky, je dostačující utřít povrh vlhkým hadříkem nebo obyčejným tekutým mycím prostředkem neobsahujícím brusný materiál. Malé množství mýdlového roztoku se naředí v teplé vodě (30-40°С),  vlhkým hadříkem kruhovými pohyby z povrchu odstraňte nečistoty.Kapky koroze je třeba odstraňovat okamžitě, než uschnou.  Odstraňování nečistot z napínaného podhledu je třeba provádět co nejopatrněji, při tom se nesmí tlačit na plátno s takovou sílou, která by způsobila dotyk plátna s původním stropem! Není přípustné používat mycí prostředky obsahující kerosin a ředidlo vč. acetonu.

Údržba

  • Napínané stropy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.
  • Je přípustné utírat povrh podhledu měkkými textiliemi, vlhkým hadříkem smočeným v mýdlovém roztoku nebo v jiných neagresivních mycích prostředcích. Odstraňování nečistot z napínaného podhledu je třeba provádět co nejopatrněji, při tom se nesmí tlačit na plátno s takovou sílou, která by způsobila dotyk plátna s původním stropem! Při údržbě lesklých povrchů se doporučuje používat mycí prostředky s obsahem alkoholu.
  • Výměna svítidel se musí provádět v souladu s návodem a požadavky na instalaci těchto příborů určených výrobcem.
  • Pro účely prodloužení životnosti svítidel a plátna napínaného podhledu se doporučuje používat ovládání jasů (stmívač).