04

Napínaný stropní podhled v Tetovacím salonu v Prachaticích

Příklady napínaných podhledu a stropů naši výroby. Napínaný stropní podhled v Tetovacím salonu v Prachaticích

Napínaný strop měl za úkon schovat nevzhledná střešní okna. Vzhledem k tomu že nad stropem byl poměrně velký prostor kde se nedalo zamezit vlétnutí hmyzu tak jme zvolili variantu kdy nad translucidním napínaným podhledem byl umístěn ještě ochranný transparentní podhled, který zamezil aby se stíny, které by uhynulý hmyz způsobil, promítl na strop.

Realizace 1 den

<<< — Zpět do seznamu galerií